Ginkgo Zorgprojecten
 

ginkgo zorgprojectenVoor wie werkt Ginkgo Zorgprojecten?

Ginkgo Zorgprojecten werkt voor organisaties binnen de zorg- en opvoedingssector. Voorbeelden van organisaties die Ginkgo Zorgprojecten tot klant rekent:

  • Belangenorganisaties en verenigingen
  • Landelijke en regionale werkontwikkelings-, ondersteunings- en onderzoeksorganisaties
  • Landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden
  • Regionale en plaatselijke organisaties binnen de zorg- en opvoedingssector
  • Opleidingsinstituten
  • Fondsen
  • Zelfstandige ondernemingen (als organisatie- en adviesbureaus, journalisten, marketingbureaus)

Klik hier voor een overzicht van de orderportefeuilles.