Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2002


Opdrachten

Adviesbureau Van Montfoort (i.o.v. NIZW)

  • Nieuwsbrief Kinderen van chronisch zieke ouders, Utrecht: NIZW februari 2002
  • Ontwikkelen projectvoorstel Wie zorgt er voor jonge mantelzorgers?
  • Diverse werkzaamheden voor het project Pabo en onderwijs aan kinderen met chronische aandoeningen: schrijven van implementatieplan; organiseren van studiedag voor Pabo’s; begeleiding onderzoeker; bewaking algemene voortgang project
  • Deelname in onderzoeksteam Mantelzorgondersteuning op gemeentelijk niveau: auteur van onderzoeksvoorstel; onderzoek in twee gemeenten (interviews en debat); schrijven deelrapporten; bijdrage aan eindrapport
 

Annet Huizing, tekst en redactie (i.o.v. NIZW)
Manuscript brochure Hoe steun ik mijn kind? Als kinderen opgroeien met een langdurig zieke ouder: brochure voor chronisch en langdurig zieke ouders en hun partners

 

Thuiszorg Stad Utrecht
Begeleiding project Verborgen zorgen: ontwikkelen van een aanbod van de thuiszorg op gebied van de problematiek van jonge mantelzorgers.

 

GGD Rotterdam e.o./Provincie Zuid-Holland
Manuscript werkboek voor Steunpunten Mantelzorg “Hoe gaat het nou met jou?” Een handreiking bij projecten ‘jonge mantelzorgers’

 

Xzorg

  • Manuscript methodische handreiking voor medewerkers van Steunpunten Mantelzorg Dat biedt steun! Handreiking voor een zorgvuldige beantwoording van vragen van mantelzorgers.
  • Workshop 20 september 2002 voor leden Xzorg over jonge mantelzorgers
  • Ontwikkelen van een aanbod deskundigheidsbevordering van leden Xzorg op gebied van Jonge mantelzorgers: uitwisseling en intervisiebijeenkomsten, advies en coaching, training/cursus
 

Nierstichting Nederland
Workshop 13 september 2002 voor ouders tijdens symposium Vraagsturing in zorg en onderwijs van kinderen met een nierziekte

 

GGD Rotterdam e.o.
Schrijven van onderzoeksvraag Jonge mantelzorgers ten behoeve van Rotterdamse Jeugdmonitor

 

PatiëntenAdvies Raad (PAR) Nederlands Astma Fonds
Voorbereiding Open Space-methode tijdens afscheidssymposium van de PAR

 

VSB-fonds/Stichting Nederland Kennisland
Inhoudelijke bijdrage aan project ICT en kinderen met chronische aandoeningen: brochure en wetenschappelijk rapport over de bijdrage van ICT-voorzieningen aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met chronische aandoeningen en langdurige ziekte; bijdrage aan omgevingsanalyse; bijdrage aan video en conferentie

 

Leerstoel familiezorg / divisie Verplegingswetenschappen UMC Utrecht

  • Inventarisatie ontwikkelingen tot nu toe in denken en doen over mantelzorgondersteuning binnen de thuiszorg
  • Advies mantelzorgondersteuning door de thuiszorg in het licht van de toekomst van de mantelzorg
 

Eigen product Ginkgo Zorgprojecten
Werkplan ‘De Redactie’: methode van lotgenotencontact ‘jonge mantelzorgers’, voor bijvoorbeeld Steunpunten Mantelzorg of instellingen voor jeugdzorg