Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2003


Opdrachten

GGD Rotterdam e.o.

 • Ontwikkelen van een Integraal werkplan Jongeren met een langdurig ziek familielid
 • Ontwikkelen onderzoeksaanvraag Interventieonderzoek Jongeren met een langdurig ziek familielid
 • Advies werkgroep Jongeren met een langdurig ziek familielid
 

Stichting Nederland Kennisland i.o.v. VSBfonds
Publicaties:

 • ff contact :-) ICT voor kinderen en jongeren met een chronische of langdurige ziekte, Lucia Tielen, Marieke Rietbergen en Ivo van Duijneveldt (red.)
 • ICT en kinderen met chronische ziekten. Een studie naar de bijdrage van ICT-voorzieningen aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met chronische ziekten, Lucia Tielen

Deze publicaties zijn te downloaden van deze site.

 

Xzorg, vereniging van Steunpunten Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp

 • Ontwikkelen en uitvoeren van de cursus Zorg voor jonge mantelzorgers
 • Advies aan individuele steunpunten mantelzorg inzake projecten Jonge mantelzorgers
 • Begeleiding uitwisselingsbijeenkomst Jonge mantelzorgers
  Publicaties:
 • ‘De Redactie’, Projectaanpak voor lotgenotencontact tussen jonge mantelzorgers
 • Zorg voor jonge mantelzorgers, cursus voor medewerkers van steunpunten mantelzorg
 

Van Odenhoven Proces- en verandermanagement i.o.v. SPD Gelderse Poort

 • Ontwikkelen van een visie op de Informatie- en Advies functie SPD Nieuwe Stijl
 • Begeleiden van enkele werkconferenties in kader van de Informatie- en Adviesfunctie SPD Nieuwe Stijl
 • Begeleiden van tweedaagse conferentie met directie, management en staf over invoering SPD Nieuwe Stijl

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met Rita van Odenhoven van bureau Van Odenhoven Proces- en Verandermanagement

 
Expertisecentrum Informele zorg / NIZW
Factsheet Jonge mantelzorgers; kinderen die opgroeien met een langdurig ziek familielid
Deze publicatie is te downloaden van de site: www.informelezorg.info
 

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW

 • Uitvoering project Pabo-onderwijsprogramma ‘Leerlingen met een chronische ziekte of handicap in het regulier onderwijs’
 • Aanvraag subsidie in kader van Europees Jaar van mensen met een handicap (2003)
 • Aanvraag subsidie bij ZonMw Het stokje doorgeven (overdracht van het project aan organisaties uit het werkveld)

De publicaties Handboek voor docenten en Werkboek voor studenten zijn te downloaden van deze site (tevens van de site van het NIZW: www.nizw.nl (zie onder ‘zorg’, ‘chronisch zieke kinderen’)

 
Publicatie i.s.m. Prof. Dr. M.S.H. Duijnstee en Dr. M. Morée
Mantelzorgondersteuning in perspectief, de bijdrage van de thuiszorg aan de ondersteuning van mantelzorgers
In: Handboek Zorg Thuis en Handboek Handicap en Chronische Ziekte (beide Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg)
 
Somma, vereniging van SPD’en
Notitie met leer- en aandachtspunten adviestraject Visie op de informatie- en adviesfunctie van de SPD Nieuwe Stijl
 
Steunpunt Mantelzorg Midden-Brabant / LOT
Deelname aan forum tijdens manifestatie Its your life,17 oktober 2003 (voor en over jonge mantelzorgers)
 
Nierstichting Nederland
Begeleiden van bijeenkomst met ouders van kinderen met een nierziekte, ter voorbereiding van het Programma Kinderen met een Nierziekte
 
Kenniscentrum Revalidatie Utrecht / onderzoek Mantelzorgers, partners en jonge kinderen van CVA-patiënten
In samenwerking met dr. Visser-Meily schrijven van een richtlijn en aanbevelingen voor zorgverleners over de begeleiding van kinderen van CVA-patiënten (aanvulling op Revalidatie na een beroerte, Nederlandse hartstichting, Den Haag 2001)
 

ICARE, Drents project voor jonge mantelzorgers

 • Lezing over jonge mantelzorgers tijdens werkconferentie voor beroepskrachten in de thuiszorg
 • Voorbereiden en begeleiden van workshop (aangepast ganzenbordspel met vragen over jonge mantelzorgers)
 
Steunpunt Mantelzorg Almere
Ontwikkelen van ondersteuningsaanbod en materialen voor het basisonderwijs in Almere, bestaande uit o.a. een lespakket voor de bovenbouw van het basisonderwijs over ‘zorgen voor een ander én zorgen voor jezelf’, informatiemateriaal voor scholen/leerkrachten over kinderen die opgroeien met een langdurig ziek familielid, overzicht van bestaand (les)materiaal over/voor kinderen in moeilijke zorgsituaties thuis