Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2004


Nieuwe opdrachten

De Rudolphstichting

 • In samenwerking met een initiatiefgroep ontwikkelen van een projectplan voor broers en zussen van kinderen en jongeren met beperkingen: Broers en zussen in de spotlights!
 • Ondersteuning bij het aanvragen van subsidie.
 

GGD Rotterdam e.o.
Diverse werkzaamheden als adviseur en ontwikkelaar van het project Jongeren met een langdurig ziek familielid, onder meer:

 • adviseren van de coördinerende projectgroep en werkgroepen
 • ontwikkelen richtlijn voor gesprek voor verpleegkundigen
 • begeleiding instructiebijeenkomst voor verpleegkundigen
 • ontwikkelen stramien sociale kaart Jongeren met een langdurig ziek familielid
 • advisering over diverse onderzoeksinstrumenten.
 

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW
Ontwikkelen en implementeren van een website over het onderwijsprogramma voor de pabo’s Kinderen met een chronische ziekte of handicap in het reguliere basisonderwijs.

 
Divisie Verplegingswetenschap van het UMC Utrecht
In samenwerking met onderzoeker Marijke Kars ontwikkelen van een praktisch handvat voor verpleegkundigen in de omgang met ouders van een kind met chronische aandoeningen. Dit handvat maakt deel uit van de publicatie op basis van het onderzoek van Marijke Kars.
 
GGD Drenthe / Icare, steunpunten mantelzorg
Advisering over mogelijkheden vervolg project Jongeren zorgen.
 

Steunpunten mantelzorg Den Haag en Haagse randgemeenten
Lezing over jonge mantelzorgers tijdens de Werkconferentie Een reis naar de intrigerende wereld van de jonge mantelzorger op 10 juni 2004, Voorschoten.

 

Steunpunt mantelzorg Gelderse Vallei

 • Presentatie tijdens eerste netwerkbijeenkomst van het project Bereik en ondersteuning van jonge mantelzorgers
 • Schriftelijk advies over voortgang project.
 

CG-Raad, project leerlingenvervoer
Begeleiding Open space-discussie tijdens de bijeenkomst op 25 september van het project Ondersteuning adviesraden leerlingenvervoer.

 
LOT, vereniging van mantelzorgers / Steunpunt Mantelzorg Almere
Ondersteuning bij het schrijven van projectaanvragen op het gebied van kinderen in het basisonderwijs met een langdurig ziek familielid, hun ouders en de scholen.
 

Van Odenhoven, proces- en verandermanagement
Overzicht van vormen van hulpverlening en advisering via telefoon, internet, e-mail en chat.

 

HVE Onderwijsconsultancy
Organisatie en begeleiding van een bijeenkomst over de implementatie van het Pabo-onderwijsprogramma Kinderen met een chronische ziekte of handicap in het regulier basisonderwijs.

 

Steunpunt Mantelzorg Almere
Planning, uitvoering en evaluatie van de pilots van het onderwijsprogramma Zorgen doe je samen! op twee basisscholen in Almere.Lopende werkzaamheden afgerond in 2004

Steunpunt Mantelzorg Almere

 • Contourennota van het project Zorgen doe je samen!
 • Ontwerp van een leskoffer voor de bovenbouw van het basisonderwijs Zorgen doe je samen!
 

Kinderopvang Irene, Utrecht (deels vrijwillig)

 • Coördinatie van de lustrumactiviteiten
 • Projectleider publicatie Ieder zingt zijn eigen lied
 • Projectleider feestelijke inhoudelijke bijeenkomst op 18 november 2004.
 

Kenniscentrum revalidatie Utrecht, De Hoogstraat

 • In samenwerking met arts en onderzoeker Anne Visser-Meily ontwikkelen van richtlijnen voor de ondersteuning van jonge kinderen van CVA-patiënten
 • Bijdrage aan diverse artikelen (zie onder publicaties).
 

Xzorg, vereniging van steunpunten mantelzorg en vrijwillige thuishulp (vrijwillig)
Tijdens uitwisselingsbijeenkomsten Jonge mantelzorgers:

 • presentatie van project Jongeren met een langdurig ziek familielid van de GGD Rotterdam e.o.
 • begeleiding van discussie over netwerken.
 

Nierstichting Nederland (vrijwillig)
Deelname aan de adviescommissie van het programma Kinderen met een nierziekte.Publicaties en websites

Mantelzorg van morgen: tweedeling of evenwicht tussen werk en zorg? J. Keesom, I. Vollenga, L.M. Tielen en M.S.H. Duijnstee, In: Handboek Zorg Thuis, Maarssen: Elsevier, augustus 2004, B 1.3-1 – 20

 
Jonge kinderen. Anne Visser-Meily en Lucia Tielen, In: Zorg voor de mantelzorg. Richtlijnen en aanbevelingen voor de begeleiding van naasten van getroffenen door een beroerte. Addendum bij ‘Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners’, Nederlandse Hartstichting, 2004
 

Heeft het revalidatieteam een rol in het begeleiden van kinderen van ouders met een ernstige chronische ziekte? Ervaringen vanuit het FuPro CVA-mantelzorgonderzoek. Anne Visser-Meily, Lucia Tielen, Marcel Post, AnneMarie Meijer en Eline Lindeman, In: Revalidata, juni 2004, p. 20 – 25 en in: Wetenschappelijk onderzoek: nuttig voor de CVA revalidatie, 2de Lustrum themadag Werkgroep CVA Nederland, 9 oktober 2004, p. 35 – 45

 

‘Waar is mijn vader gebleven?’ Ondersteuning van kinderen van ouders met een beroerte. Anne Visser-Meily en Lucia Tielen, In: Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, oktober 2004, nr. 5, p. 20 – 23

 

ICT voor zieke kinderen. Zorgen voor een gewoon leven. L.M. Tielen en I. van Duijneveldt. In: Tijdschrift Kind en ziekenhuis, december 2004

 

Website voor pabo-studenten: Kinderen met chronische ziekte of handicap in het regulier basisonderwijs. N.B. internetadres nog niet bekend.

In samenwerking met Hans Nijtmans en Paul Sidler, in opdracht van NIZW.