Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2008


Lopende opdrachten

Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid
Diverse werkzaamheden ter ondersteuning van het project Hoor de Maxen en de Maxima's:

 • lesbrief Max jij ook? voor leerkrachten groep 7 en 8 van het basisonderwijs
 • presentatie van de methode Wat zit er in jouw rugzak? tijdens bijeenkomst voor het werkveld in Breda en omgeving (15 mei)
 

GG&GD Utrecht
Projectleider Agenda Max Laadvermogen: met Utrechtse organisaties opstellen van een agenda met verbeterpunten voor preventieve steun aan Utrechtse jonge mantelzorgers en hun ouders:

 • coördinatie factsheet Jongeren met een langdurig ziek familielid
 • onderzoek naar preventieve steun aan jonge mantelzorgers in Utrecht
 • voorstel voor actiepunten gemeente Utrecht
 • workshop Rondom Jeugd 18 november
 

Mezzo
Werkzaamheden voor de nieuwsbrief Zorro, zorg rondom ons voorjaar 2008

 

FCB, Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken
Werkzaamheden binnen project Greep op werkdruk:

 • materiaal voor brochure Werkdruk in balans voor werkgevers en werknemers
 • materiaal voor Arbocatalogus Werkdruk Jeugdzorg


Nieuwe opdrachten

GG&GD Utrecht
Ontwikkelen van de projectplannen:

 • Preventieve familiegesprekken
 • Steun voor jonge mantelzorgers op school
 • Een Maatje voor Max (samen met Radar Advies en Stichting Stade)
 

Mezzo en AJN
Projectleider van Landelijk werkkader 'Opgroeien met zorg':

 • ontwikkelen projectplan
 • notitie met visie op preventieve steun en hulp voor kinderen die opgroeien met zorg
 

Mezzo
Workshop over de methode Wat zit er in jouw rugzak? tijdens bijeenkomst voor steunpunten mantelzorg op 9 oktober (met Henry Kalb)

 

K2, Brabants Kenniscentrum Jeugd
Workshop over Appreciative Inquiry voor senior trainers van K2 op 6 oktoberVrijwilligerswerk

Bestuurslid Kinderopvang Irene, voor jonge kinderen met een handicap en ontwikkelingsachterstand:

 • bestuurlijke werkzaamheden
 • nieuwsbrief voorjaar 2008 en najaar 2008
 • organisatie en gespreksleiding Minisymposium Kinderopvang Irene: hoe zó bijzonder?, 25 september


Publicaties

Max jij ook? Lesbrief voor leerkrachten van groep 7/8 van het basisonderwijs. Lucia Tielen en Chris van Faassen, Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid, maart 2008

 

Factsheet Jongeren met een langdurig ziek familielid. B. Carlier, H. Scheurs, E. van Ameijden en L. Tielen, GG&GD Utrecht, augustus 2008

 

Agenda Max Laadvermogen; resultaten van een onderzoek naar preventieve steun aan jonge mantelzorgers in Utrecht. Lucia Tielen en Petra Welboren, GG&GD Utrecht, augustus 2008

 

Medewerking aan artikel over kinderen van ouders met diabetes: Wat vertel je je kind over je diabetes? Door Monique Lubbers In: Diabc, december 2008

 

Opgroeien met zorg. Voorzet voor een landelijk werkkader voor een systematische aanpak van signalering, steun en hulp voor jongeren die opgroeien met ouders, broers of zussen met een chronische ziekte of handicap. Lucia Tielen, Mezzo en AJN, december 2008

 

Nieuwsbrief Kinderopvang Irene, nummer 1, voorjaar 2008
Nieuwsbrief Kinderopvang Irene, nummer 2, najaar 2008