Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2012

  Uitgevoerde opdrachten
Stichting Rondom Mantelzorg
Interim directeur-bestuurder voor een steunpunt mantelzorg / vrijwilligersinzet in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer. Alle voorkomende werkzaamheden voor interimmanagement. De organisatie zal op 1 januari 2014 wegens bedrijfseconomische reden ophouden. De dienstverlening wordt overgedragen aan lokale welzijnsorganisaties. Zie: www.rondommantelzorg.nl
 
Universiteit van Amsterdam
Deelname aan de werkgroep SACZO: screeningsinstrument voor adolescenten met een chronisch zieke ouder. Ontwikkeling en implementatie van het SACZO. Zie: www.ziekeouder.nl
 
Pharos
Diverse werkzaamheden gericht op migrante allochtone jonge mantelzorgers.
 
Van der Loo beleidsadvies, fondsenwerving & projectmanagement
Adviesgesprek over het project Heeft u ook kinderen? (ouders met psychiatrische problematiek).