Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2013

  Uitgevoerde opdrachten
Stichting Rondom Mantelzorg
Interim directeur-bestuurder voor een steunpunt mantelzorg / vrijwilligersinzet in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer. Alle voorkomende werkzaamheden voor interimmanagement. De organisatie is op 1 januari 2014 wegens bedrijfseconomische reden - stopzetting van de reguliere subsidie van de gemeenten - in liquidatie. De dienstverlening is overgedragen aan zes verschillende lokale welzijnsorganisaties. Op de pr- en communicatiemedewerker na zijn alle medewerkers met een vast dienstverband overgenomen bij de nieuwe organisaties. In 2014 zullen de laatste met name financië le zaken verzorgd worden om de stichting netjes af te ronden. Zie: www.rondommantelzorg.nl
 
Universiteit van Amsterdam, onderzoek gezinnen met een chronisch zieke ouder
Deelname aan de werkgroep SACZO: screeningsinstrument voor adolescenten met een chronisch zieke ouder. Doel werkgroep: ontwikkeling en implementatie van het SACZO.
In samenwerking met de werkgroep, de verzorging van een minisymposium op 15 oktober 2013: Preventie van ontwikkelingsproblemen bij jonge mantelzorgers; werken met het screeningsinstrument SACZO. Schrijven van een samenvatting van de uitkomsten van het symposium. Zie: www.ziekeouder.nl
 
Meldpunt vrijwillige thuishulp en steunpunt mantelzorg
Presentatie van het SACZO tijdens de kennistafel Jonge Mantelzorgers te Arnhem.