Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2014

  Uitgevoerde opdrachten
Stichting Rondom Mantelzorg
Interim directeur-bestuurder voor een steunpunt mantelzorg / vrijwilligersinzet in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer. De organisatie is op 1 januari 2014 wegens bedrijfseconomische reden - stopzetting van de reguliere subsidie van de gemeenten - in liquidatie gegaan. De dienstverlening is overgedragen aan zes verschillende lokale welzijnsorganisaties. In 2014 zijn de laatste zaken verzorgd en is de stichting netjes afgerond.
 
De Haagse Hogeschool
Studieopdracht van het lectoraat Mantelzorg naar de perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg. De opdracht resulteert in 2015 in een boek en enkele presentaties over het onderwerp.
 
In voor Mantelzorg, Vilans en Movisie
Senior adviseur bij het landelijke programma In voor Mantelzorg. Advisering over het mantelzorgbeleid en de implementatie binnen een gehandicaptenorganisatie en een thuiszorgorganisatie. Zie www.invoormantelzorg.nl