Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2015

  Uitgevoerde opdrachten
In voor Mantelzorg, Vilans en Movisie
Senior adviseur bij het landelijke programma In voor Mantelzorg. Advisering over het mantelzorgbeleid en de implementatie binnen een gehandicaptenorganisatie en een thuiszorgorganisatie. Zie www.invoormantelzorg.nl
 
De Haagse Hogeschool
Studieopdracht van het Centrum voor Lectoraten en Onderzoek, lectoraat Mantelzorg van de stichting HBO Haaglanden naar verschillende perspectieven op goed ouderschap van ouders met een langdurige chronische ziekte. De opdracht resulteert in 2015 in het boek: Tielen, L. & Beneken genaamd Kolmer, D. (2015). Perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg. Delft: Eburon.
 
Laurens, Wonen met zorg
Ondersteuning bij de uitwerking van een subsidieaanvraag bij ZonMw van het project 'Mantelzorgschool'. De subsidie is toegekend.
 
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Ondersteuning bij het beleid 'informele zorg' in het licht van de kanteling.