Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2016

  Uitgevoerde opdrachten
JMZPRO
Workshop over goed ouderschap bij ziekte en zorg voor deelnemers aan het netwerk.
 
SMO Wassenaar
Advies en notitie over de rol van het welzijnswerk bij de ondersteuning van jonge mantelzorgers.
 
De Haagse Hogeschool, lectoraat Mantelzorg
Lezing over de perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg tijdens het symposium van 12 mei 2016. Voor studenten en docenten en professionals in zorg en welzijn.
 
De Haagse Hogeschool, lectoraat Mantelzorg
De ontwikkeling van een gespreksmodel ‘Ouderschap bij ziekte’. Dit model is verwerkt in een publicatie bestemd voor studenten binnen zorg en welzijn en professionals over ouderondersteuning bij chronische ziekte van de ouder: In dialoog over ouderschap bij ziekte.
 
Gemeente Den Haag in samenwerking met het lectoraat Mantelzorg van De Haagse Hogeschool
Lezing tijdens een expertmeeting Jonge mantelzorgers.
 
Gemeente Den Haag
Advies over prestatie-indicatoren voor zorg- en welzijnsorganisaties rondom zorg- en dienstverlening aan jonge mantelzorgers.
 
De Haagse Hogeschool, lectoraat Mantelzorg
Inhoudelijke reactie vanuit pedagogisch perspectief op een casus over een jonge mantelzorger. Deze reactie maakt onderdeel uit van een publicatie die in 2017 verschijnt.