Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2017


  Uitgevoerde opdrachten
Jolanda Keesom Tekst
Manuscript en auteur van paragraaf 3.2. 'pedagogie' voor de publicatie: Beneken genaamd Kolmer, D. (red.). (2017). Mensbeelden, oefening in interprofessioneel werken. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
 
Reos
Verkenning Jeugd GGZ in Zuid-Holland Noord. Rapportage over een literatuurstudie en interviews met diverse contactpersonen van instellingen die verantwoordelijk zijn voor de Jeugd GGZ in het samenwerkingsgebied Zuid-Holland Noord.
 
De Haagse Hogeschool, lectoraat Mantelzorg Uitgave van de publicatie Tielen, L. & Beneken genaamd Kolmer, D. (2017). In dialoog over ouderschap bij ziekte en zorg. Een gespreksmodel voor professionals in zorg en welzijn. IDelft: Eburon.