Ginkgo Zorgprojecten
 

ginkgo zorgprojectenWie werkt er voor Ginkgo zorgprojecten?

Initiatief van Lucia Tielen
Ginkgo Zorgprojecten is het initiatief van Lucia Tielen. Vóór de start van Ginkgo Zorgprojecten op 1 januari 2002 was zij ruim twintig jaar werkzaam binnen verschillende organisaties op het gebied van welzijn en gezondheidszorg. Thema's waren eerstelijns samenwerking, organisatie van de zorg, patiëntenvoorlichting, opvoedingsondersteuning, kinderen met chronische ziekten, kinderen die opgroeien met een chronisch ziek familielid (jonge mantelzorgers) en mantelzorg. Haar jarenlange opgebouwde expertise en netwerk leidde er toe dat de projecten die Ginkgo Zorgprojecten uitvoert een centraal thema hebben: de ondersteuning van gezinnen met een chronisch ziek of gehandicapt familielid en de organisatie van de zorg aan deze gezinnen.

Kort CV Lucia Tielen
Lucia Tielen (1956) studeerde Sociale Pedagogiek aan de Rijks Universiteit Utrecht met speciale interesse voor het opgroeien van kinderen onder moeilijke gezinsomstandigheden en de organisatie van de gezondheidszorg in de eerste lijn.

Zij vervulde de afgelopen twintig jaren verschillende functies bij onder meer:

  • een provinciale kruisvereniging (als adviseur gezondheidsvoorlichting en -opvoeding);
  • een provinciaal platform voor samenwerking in de eerste lijn (als begeleider en ondersteuner van eerstelijns samenwerkingsverbanden, zoals gezondheidscentra en hometeams);
  • een landelijke organisatie voor ondersteuning en ontwikkeling van huisartsgeneeskunde en eerstelijns samenwerking, Stichting O&O (verschillende projecten op het gebied van patiëntenvoorlichting, taakverdeling huisarts - praktijkassistente en organisatie van de huisartsenzorg);
  • de Landelijke Huisartsen Vereniging (belast met de opzet van de structuur van de nascholing van praktijkassistenten);
  • het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW (als projectleider van onder meer de projecten Begeleiding van ouders van chronisch zieke kinderen en Jonge mantelzorgers en als programmacoördinator Mantelzorg).

Lucia Tielen heeft meer dan honderd publicaties op haar naam staan. Een overzicht van alle publicaties kunt u hier vinden. Verschillende van deze publicaties kunt u downloaden. Regelmatig bezoekt zij congressen en neemt zij deel aan intervisiebijeenkomsten.

Een uitgebreid CV is desgewenst via e-mail op te vragen.

Andere medewerkers
Ginkgo Zorgprojecten werkt, afhankelijk van de opdracht, samen met andere zelfstandige ondernemers, waaronder journalisten, organisatieadviseurs, communicatieadviseurs en onderzoekers.