Ginkgo Zorgprojecten
 
Ginkgo publicatie overzicht


Mantelzorg algemeen

Methode familiezorg op de driesprong van theorie, beleid en praktijk
Onderzoek en implementatie - Lucia Tielen, Expertisecentrum Familiezorg, Provincie Noord-Brabant en Tranzo, Academische Werkplaats Ouderenbeleid en Familiezorg (Universiteit van Tilburg), 2010
Onderzoek naar de invoering van de methode familiezorg binnen welzijns- en zorgorganisaties, binnen het gezondheidszorgonderwijs of het Wmo-beleid van de gemeente. Met veel praktische voorbeelden en informatie, zoals over het effect, de kosten en de manier van invoeren.

De brochure is te downloaden via de website van het Expertisecentrum Familiezorg: www.expertisecentrumfamiliezorg.nl. Meer informatie bij Klaartje van Montfort: kvanmontfort@exfam.nl

 

Het sinaasappelstadium voorbij. Vier portretten over leven met een partner of ouder na een CVA
Boek - Door Jolanda Keesom en Lucia Tielen, De Nederlandse CVA-vereniging 'Samen Verder" en Revalidatiecentrum De Hoogstraat, 10 november 2006
In dit boekje komen vier familieleden van een CVA-getroffene aan het woord: een echgenote die thuis voor haar man zorgt, een echtgenoot van een vrouw die in een verpleeghuis verblijft, een jonge dochter die nog thuis woont en een volwassen dochter die haar ouders op afstand steunt. Op hun verhalen reageren deskundigen vanuit verschillende disciplines en ervaringen. Elk portret eindigt met een aantal ingredienten voor steun en hulp aan mantelzorgers om greep te krijgen op de situatie. Klik hier voor meer informatie

 

Mantelzorg van morgen: tweedeling of evenwicht tussen werk en zorg?
Artikel - Door J. Keesom, I. Vollenga, L.M. Tielen en M.S.H. Duijnstee, Handboek Zorg Thuis, aanvulling 4/9, B 1.3-1 - B.1.3-19
Artikel over de toekomst van de mantelzorg. Vier toekomstbeelden bieden een kader om huidige en toekomstige beleidsmaatregelen op hun gevolgen voor de mantelzorg te kunnen beoordelen.

 
Mantelzorgondersteuning in perspectief. De bijdrage van de thuiszorg aan de ondersteuning van mantelzorgers.
Artikel - Door L.M. Tielen, M. Morée, M.S.H. Duijnstee, Aanvulling 85, december 2003
Artikel in Handboek Handicap en Chronische Ziekte, Maarssen: Elservier gezondheidszorg, IV-2-1-1 - IV-2-1-29
 
Mantelzorgondersteuning in perspectief. De bijdrage van de thuiszorg aan de ondersteuning van mantelzorgers
Artikel - Door L.M. Tielen, M. Morée, M.S.H. Duijnstee, Maarssen: Elsevier, Handboek Zorg Thuis, oktober 2003, B 1.1, p. 1 - 26
Overzichtsartikel over mantelzorg.
 
Mantelzorgondersteuning op gemeentelijk niveau. Gemeente Doetinchem
Deelonderzoeksrapport - Door Tielen, L.M., Schreuder Goedheijt, T., 2002
Utrecht: NIZW
 
Mantelzorgondersteuning op gemeentelijk niveau. Gemeente Leeuwarden.
Deelonderzoeksrapport - Door L.M. Tielen, 2002
Utrecht: NIZW
 
Mantelzorgondersteuning op gemeentelijk niveau. Eindverslag van een onderzoek naar het bereiken van mantelzorgers door gemeentelijke overheden en instellingen
Onderzoeksrapport - Door Schreuder Goedheijt, T. (eindred.), 2002
Utrecht: NIZW
 
De toekomst van de mantelzorg
Artikel - Door Vollenga, I., Duijnstee, M., Tielen, L.M., Keesom, J., 2001
Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg. 55, oktober 2001
 
Mantelzorg van morgen, een verkenning van toekomstbeelden
Boek - Door Vollenga, I., Tielen, L.M., Duijnstee, M., Keesom, J., 1998
Utrecht: NIZW, 2001