Ginkgo Zorgprojecten
 
Ginkgo publicatie overzicht


Jeugdzorg
Greep op werkdruk; Regulering en beheersing van de werkdruk binnen de Toegang tot de Jeugdzorg en de Jeugdreclassering, Rapport oktober 2006 - juni 2007
Rapport – Door Lucia Tielen, FCB, juni 2007
Rapportage van het project Greep op werkdruk. Beschrijving van de werkwijze en ervaringen, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de pilots binnen de Toegang tot de Jeugdzorg en de Jeugdreclassering. Meer informatie bij Lucia Tielen, projectleider in opdracht van FCB, Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken.
 
Werken aan professionalisering in de jeugdzorg; Een verkenning
Studie – Lucia Tielen, FCB, Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken, augustus 2007
Een studie over de stand van zaken betreffende de professionalisering in de jeugdzorg in opdracht van de stuurgroep van FCB. Tevens een advies over projecten op dit terrein die zinvol zijn om te ontwikkelen.
Het rapport is eind oktober 2007 te downloaden vanaf de website www.fcbwjk.nl
 

Greep op werkdruk. Regulering en beheersing van de werkdruk binnen de Toegang tot de Jeugdzorg en de Jeugdreclassering
Rapport - Door L..M. Tielen, in opdracht van FCB, juni 2007
Rapport oktober 2006 - juni 2006 met beschrijving van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
Klik hier voor meer informatie

 

Jongeren met een langdurig ziek familielid
Projectverslag - Door L.M. Tielen, in opdracht van GGD Rotterdam e.o., juli 2006
Verslag van het project Jongeren met een langdurig ziek familielid, waarin de ontwikkeling en implementatie van een systematische preventieve aanpak binnen de jeugdmonitor Rotterdam.
Klik hier voor meer informatie