Ginkgo Zorgprojecten
 
Ginkgo publicatie overzicht


Kinderen & Jongeren met chronische ziekten

Bundeling inbreng Ouderlijn
Rapport - Door L.M. Tielen, Project Passend Onderwijs, juni 2006
Bundeling van reacties van ouders en algemene en specifieke ouderorganisaties op de voorstellen van de minister van Onderwijs ten aanzien van de herijking van het funderend onderwijs. Klik hier voor meer informatie

 

Leren laveren; hoe bied je steun aan ouders van chronisch zieke kinderen?
Artikel - Door Marijke Kars en Lucia Tielen, G - vakblad over gezondheid en maatschappij, jrg. 4, nr 2, april / mei 2006, p. 28 - 29
Ouders van een kind met een chronische aandoening staan voor de opgave hun kind ondanks de ziekte een zo normaal mogelijk leven te laten leiden? Hulpverleners kunnen ouders daarbij tot steun zijn. Hoe doen ze dat? Tien tips. Artikel gebaseerd op het boek: Leren laveren, Marijke Kars, Mia Duijnstee en Mieke Grypdonck, Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2005

 

Leren laveren: het begeleiden van ouders van kinderen met een chronische ziekte: een handreiking voor verpleegkundigen
Boek - Door Marijke Kars, Mia Duijnstee en Mieke Grijpdonck, Elsevier gezondheidszorg 2005
De bijlage 'Handreiking bij de verkenning van de zorgsituatie' is ontwikkeld door Lucia Tielen van Ginkgo Zorgprojecten. Klik hier voor meer informatie

 

Zorgen voor een gewoon leven
Artikel - Door L.M. Tielen en I. van Duijneveldt, Kind en ziekenhuis, themanummer ICT en zieke kinderen, jrg. 28, nr. 1, januari 2005, p. 5-9

 
Kinderen met een chronische ziekte en hun ouders: gewoon kunnen zijn, doen en leven
Artikel - Door F. Brandsma, Huisarts & Wetenschap, jrg. 46, nr. 7, juni 2003, p. 410-411
Interview met Lucia Tielen over de begeleiding van ouders van kinderen met chronische aandoeningen door de huisarts.
 

Mearten is Mearten. In gesprek over dyslexie, diploma's en geluk
Artikel - Door L.M. Tielen, In: Balans balang, jrg. 16, no. 2, februari 2003, p. 26-27 Klik hier voor meer informatie

 

Ouderwerkgroep Dyslexie en ADHD draagt bij aan verbetering van onderwijs
Artikel - Door L.M. Tielen, In: Balans balang, jrg. 16, nr. 5, mei 2003, p. 26-28 Klik hier voor meer informatie

 
ff contact :-) :-) ICT voor kinderen en jongeren met een chronische of langdurige ziekte
Boek - Door Tielen, L.M., Rietbergen, M. & I. van Duijneveldt (red.), 2003
Utrecht: VSB Fonds
 
ICT en kinderen met chronische ziekten. Een studie naar de bijdrage van ICT-voorzieningen aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met chronische ziekten.
Onderzoeksrapport - Door L.M. Tielen, 2003
Utrecht: VSB Fonds
 
Er zijn voor de ouders: ondersteuning van ouders van chronisch zieke kinderen
Hoofdstuk in handboek - Door Balledux, M.M., Tielen, L.M., Kars, M.C., 2001
In: Handboek Thuiszorg, Maarssen: Elsevier, oktober 2001
 
Gegronde wensen
Eindrapport - Door L.M. Tielen, 1999
Eindverslag van het project Begeleiding van ouders van chronisch zieke kinderen Utrecht: NIZW 1999
 
De casus Margreet Damhuis, moeder van een kind met eczeem
Werk/cursusboek - Door Hoenen, J.A.H.J., Tielen, L.M, 1999
Voor opleiding en nascholing van huisartsen Utrecht: NIZW, 1999
 
Evaluatie van de training In gesprek met ouders en kind
Evaluatieverslag - Door Tielen, L.M., Balledux, M.M., Elskamp, van der C.J.M., 1999
Utrecht: NIZW, 1999
 
Verpleegkundigen en begeleiding van ouders van een kind met een chronische aandoening, modules voor de opleiding
Werk/cursusboek voor opleidingen - Door Nieuwenhuijzen, A., Tielen, L.M.,, 1999
Utrecht: NIZW, 1999
 
Richtlijnen voor de begeleiding van ouders van chronisch zieke kinderen
Onderzoeksrapport - Door Elskamp, van der C.J.M., Tielen, L.M., Tjadens, F.L.J., Balledux, M.M., 1998
Verslag van een consensusonderzoek Utrecht: NIZW, augustus1998
 
Richtlijnen voor ouderbegeleiding; spiegeltje, spiegeltje aan de wand….
Artikel - Door Tjadens, F., Tielen, L., 1998
In: Kind en ziekenhuis, Vereniging Kind en ziekenhuis, jrg. 21, nr. 4, december 1998
 
Even tijd voor mezelf! Verpleegkundigen kunnen hun behoefte aanrespijthulp signaleren en bespreekbaar maken
Artikel - Door Tielen, L.M., Pas van der, F., 1998
TVZ, nr. 11, 1998
 
De begeleiding van ouders van kinderen met diabetes op de polikliniek
Werk/cursusboek - Door Jong, C., Tielen, L.M. , 1998
Utrecht: NIZW, 1998
 
Marokkaanse ouders en hun kind met astma en eczeem
Werk/cursusboek - Door Tielen, L.M., 1998
Utrecht: NIZW,1998
 
Gouden Tips van ouders voor ouders van een kind met een chronische aandoening
Brochure - Door L.M. Tielen, 1998
Utrecht: NIZW, 1998
 
Leren leven met een chronisch ziek kind
Folder - Door L.M. Tielen, 1997
Folder van het project Begeleiding van ouders van chronisch zieke kinderen Utrecht: NIZW, 1997
 
De huisarts als coach van ouders van chronisch zieke kinderen
Artikel - Door Tielen, L.M., Balledux, M.M., Elskamp, L. van der , 1997
De huisarts, jrg. 8, nr. 11, november 1997
 
Waarover praten zij (niet)?
Werk/cursusboek - Door Elskamp, van L., Tielen, L.M., Balledux, M.M., 1997
De psychosociale problematiek van ouders van chronisch zieke kinderen Utrecht: NIZW 1997