Ginkgo Zorgprojecten
 
Ginkgo publicatie overzicht


Patiëntvoorlichting & gezondheidszorg

Adviestraject 'Visie op de informatie- en adviesfunctie van de SPD Nieuwe Stijl'. Notitie met leer- en aandachtspunten in opdracht van de Somma - Door L.M. Tielen, Utrecht, 2003
Notitie met leer- en aandachtspunten naar aanleiding van het adviestraject bij de SPD Gelderse Poort (eerste helft 2003). Klik hier voor meer informatie

 

Visie op de Informatiefunctie SPD Gelderse Poort
Rapport - Door R. van Odenhoven & L.M. Tielen, 2 september 2003
Klik hier voor meer informatie

 
Van A tot Z (van alvleesklier tot zelfcontrole)
Werk/cursusboek - Door Duijn, J.C.M., Tielen, L.M. (red.), 1997
Vraagbaak voor de praktijkassistente over diabetes mellitus type ll Novo Nordisk, 11 juni 1997
 
Consensusonderzoek Bij- en nascholing praktijkassistenten
Onderzoeksrapport - Door L.M. Tielen, 1996
Utrecht: STEP, 1996
 
Patiëntenvoorlichting; een theorie- en praktijkboek voor doktersassistenten.
Studieboek - Door Tielen, L.M., Holleman, J., 1996
Houten/Diegem: BSL Van Loghum, 1996 p. 146
 
WDA in oprichting: suggesties voor het opzetten van een Werkgroep Deskundigheidsbevordering Assistenten
Werk/cursusboek - Door Dieleman, M., Tielen, L.M. , 1993
Utrecht: Stichting O&O, 1993, 30 p
 
Maar ik heb het al zo druk!: de werkdruk van praktijkassistenten nader bekeken
Artikel - Door L.M. Tielen, 1993
De Huisarts, jrg. 4, nr. 6, juni 1993, p.18-21
 
Het cervixuitstrijkje: assistenten zijn enthousiast over nieuwe taak
Artikel - Door Linssen, R., Tielen, L.M., Schoenmaker, A., 1993
NVDA-nieuws, jrg. 20, nr. 5, mei/juni 1993, p 4-5
 
Assistenten zetten eigen nascholingswerk op
Artikel - Door Tielen, L.M., Baane, C., 1993
De Huisarts, jrg. 4, nr. 3, maart 1993, p 20-21 en 23
 
Een kapitale meid: investeren in uw praktijkassistente
Artikel - Door Tielen, L.M., Baane, C., 1993
Huisartsen College Noord-Nederland, jrg. 3, nr. 1, januari/februari 1993, p 11-12
 
Tijdmanagement in de huisartsenpraktijk
Werk/cursusboek - Door Jonge, R. de, Tielen, L.M., 1992
Voorburg/Utrecht: Stichting O&O, 1992, 56 p
 
Leren delegeren: onderwijsprogramma voor de beroepsopleiding tot huisarts
Werk/cursusboek - Door L.M. Tielen, 1992
Utrecht: Stichting O&O, 1992, 32 p
 
Leren delegeren: werkschrift voor huisartsen in opleiding
Werk/cursusboek - Door L.M. Tielen, 1992
Utrecht: Stichting O&O, 1992, 33 p
 
Voorlichten, je doet het zo: lesboek patiëntenvoorlichting voor doktersassistenten
Werk/cursusboek - Door Feller, E., m.m.v. Baane, C. en Tielen, L.M., 1992
Utrecht/Assen: Stichting O&O/Van Gorcum, Uitgeverij voor gezondheidsbevordering, 1992, 94 p
 
Welke bijscholing willen assistenten?
Artikel - Door L.M. Tielen, 1992
NVDA-nieuws, jrg. 20, nr. 2, november/december 1992, p 15 en 18
 
De praktijkassistente anno 1992
Artikel - Door L.M. Tielen, 1992
NVDA-nieuws, jrg. 19, nr. 6, juli/augustus 1992, p 5-6
 
Cervixuitstrijkjes: nieuwe taak voor de praktijkassistente
Brochure - Door Tielen, L.M., Verheggen, M., Schoenmaker A., 1992
Praktijkmanagement, jrg. 8, nr.4, april 1992, p. 11-21
 
Uitstrijkjes: nieuwe taak voor de assistente
Artikel - Door Tielen, L.M., Verheggen, M., Schoenmaker A, 1992
Praktijkmanagement; jrg. 8, nr. 2, februari 1992, p. 9-10
 
Huisarts en assistente: team met toekomst
Artikel - Door L.M. Tielen, 1991
Praktijkmanagement, jrg. 7, nr. 8, augustus 1991, p 8-12
 
Naar een nieuwe taakverdeling tussen huisarts en praktijkassistente bij de zorg voor type ll-diabeten: handleiding voor de cursus
Cursus/werkboek - Door L.M. Tielen, 1991
Utrecht: Stichting O&O, 1991, 29 p
 
Voorlichting in de wachtruimte
Cursus/werkboek - Door Schoenmaker, A., Tielen, L.M., Jansen, B.W.M., 1991
Utrecht/Assen: Stichting O&O/Van Gorcum, 1991 37 p
 
Werk maken van Diabetes type II
Werk/cursusboek - Door Tielen, L.M, Duijn J.C.M, 1991
Naar een nieuwe taakverdeling tussen huisarts en praktijkassistenten Utrecht: Stichting O&O
 
Assistenten willen meer, assistenten kunnen meer: artikelen over de taakverdeling tussen huisarts en praktijkassistente
Artikel - Door Duijn, J.C.M., Tielen, L.M, 1991
Utrecht: Stichting O&O, 1991, 59 p
 
Werk maken van diabetes type II: naar een nieuwe taakverdeling tussen huisarts en praktijkassistente
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., 1991
Utrecht: Stichting O&O, 1991, p.55
 
Delegeren: een kunde, een kunst: de overdracht van taken aan de praktijkassistente
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., 1991
De Huisarts Special, nr. 11, november 1991, p. 30-31
 
Een recept om taken te verdelen
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., 1991
Praktijkmanagement, jrg. 7, nr. 9, september 1991, p. 18-22
 
Waar een wil is. Is een weg? Belemmeringen bij het delegeren van taken in de huisartsenpraktijk
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., Kroon de, A., 1991
De Huisarts, jrg. 2, nr. 7/8, juli/augustus 1991, p. 18-21
 
Huisarts en assistente: van tandem tot team. De kwaliteit van delegeren in de huisartsenpraktijk
Artikel - Door Duijn, J.C.M., Tielen, L.M., 1991
Kwaliteit in de eerstelijnszorg; jrg. 3, nr. 2, juni 1991, p. 7-9+13
 
Huisarts en assistente: van tandem tot team. De kwaliteit van delegeren in de huisartsenpraktijk
Artikel - Door Duijn, J.C.M., Tielen, L.M., 1991
Over het realiseren van plannen Praktijkmanagement, jrg. 7, nr. 2, februari 1991, p 9-11
 
Verandering van taakverdeling
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., 1991
Over het realiseren van plannen Praktijkmanagement, jrg. 7, nr. 2, februari 1991, p 9-11
 
Patiëntenvoorlichting in het consult: een cursus voor huisartsen
Werk/cursusboek - Door Hoenen, J.A.H.J., Tielen, L.M., 1990
Utrecht: Stichting O&O, 55 p
 
Trek de huisarts aan zijn jasje: hoe praktijkassistenten goede patiëntenvoorlichting in de huisartsenpraktijk kunnen stimuleren
Artikel - Door L.M. Tielen, 1990
Thuis in verandering: vijf jaar Stichting O&O in de eerstelijnszorg Utrecht: Stichting O&O, 1990, p 43-58
 
Het delegeren van taken in de huisartsenpraktijk: De pioniers aan het woord
Artikel - Door L.M. Tielen, 1990
Thuis in verandering: vijf jaar Stichting O&O in de eerstelijnszorg Utrecht: Stichting O&O, 1990 p. 119-132
 
Mondelinge voorlichting: suggesties voor de praktijkassistenten
Werk/cursusboek - Door Tielen, L.M., Hoenen J.A.H.J., Willink A.E., 1990
Praktijkassistente en patiëntenvoorlichting Rijswijk: Uitgeverij voor Gezondheidsbevordering Utrecht, Stichting O&O 1988
 
Mondelinge voorlichting: suggesties voor de praktijkassistente over het voeren van voorlichtingsgesprekken
Werk/cursusboek - Door Tielen L.M, Hoenen J.A.H.J, 1990
Assen: Van Gorcum / Uitgeverij voor gezondheidsbevordering, p 76 p
 
Taakverdeling bij diabeteszorg: Schriftelijke werkafspraken verdienen zichzelf terug
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn. J.C.M., 1990
Praktijkmanagement, jrg. 6, nr. 10, oktober 1990, p 11-13
 
Diabetes begeleiding door de assistente
Artikel - Door Tielen, L., Duijn, J.C.M., 1990
NVDA-nieuws, jrg. 18, nr. 1, september 1990, p 28-29
 
Praktijkverpleegkundige of doktersassistente
Artikel - Door Tielen, L., Duijn, J.C.M., 1990
De Huisarts, jrg. 1, nr. 7, juli/augustus 1990, p.24
 
Assistenten nemen het voortouw: Diabetesbegeleiding in gezondheidscentrum De Spil
Artikel - Door Duijn, J.C.M., Tielen, L.M., 1990
Praktijkmanagement, jrg. 6, nr. 8, augustus.1990, pag. 12-15
 
Het starten met een wrattenspreekuur: een antwoord op veel gestelde vragen
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., 1990
NVDA-nieuws, jrg. 17, nr. 5, mei 1990, p 11-13
 
Nieuwe opzet diabeteszorg: juiste inzet praktijkassistentie onontbeerlijk
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., 1990
Praktijkmanagement; jrg. 6, nr. 4, april 1990, p.29-31
 
Wrattenbehandeling: een taak voor de praktijkassistente
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., 1990
Praktijkmanagement; jrg. 6, nr. 2, februari 1990, p.28-30
 
Patiëntenvoorlichting in de opleidingen voor doktersassistente: studie naar de innovatieve-inhoud van patiëntenvoorlichting bij opleidingen van doktersassistente
Werk/cursusboek - Door Lotens-Janse, A.M. , (begeleiding: Tielen, L.M., Coonen, H.W.A.M.), 1989
Utrecht: Stichting O&O, 112 p
 
Hoe kunnen huisartsen leren hun voorlichting te verbeteren? Patiëntenvoorlichting in de eerste lijn / onder red. van M. Cuisinier
Artikel - Door Tielen, L.M, Hoenen, J.A.H.J, 1989
Den Haag: Care, uitgeverij voor gezondheidsbevordering, p 82-91
 
Het maken van een patiëntenkrant, een handleiding voor de redactieleden
Werk/cursusboek - Door Breuker, K.H., Hoenen, J.A.H.J., Tielen, L.M., 1989
Rijswijk, uitgeverij voor gezondheidsbevordering, 63 p
 
Het inrichten van een patiëntenbibliotheek
- Door Tielen, L.M, Hoenen, J.A.H.J., Bokhoven, R.F.M., 1989
Den Haag: Care, Uitgeverij voor gezondheidsbevordering, 63 p
 
Patiëntenvoorlichting in het consult: een cursus voor huisartsen
Werk/cursusboek - Door Hoenen, J.A.H.J., Tielen, L.M, Willink A.E., 1989
Utrecht: Stichting O&O, 1989, 141 p.
 
Taakverdeling: een grotere rol voor de praktijkassistente
Artikel - Door Duijn, J.C.M, Tielen, L.M., 1989
Praktijkmanagement, jrg. 5, nr. 12, december 1989, p .23-25
 
De gezondheidsmarkt: huisarts geeft patiënten zicht in zijn praktijkvoering
Artikel - Door L.M. Tielen, 1989
Praktijkmanagement, jrg. 5, nr. 9, september 1989, p 10-12
 
Patiëntenvoorlichting in de opleidingen van praktijkassistenten
Verslag - Door Duijn, J.C.M., Tielen, L.M. , 1989
Verslag van studiedag 5 april 1989 te Utrecht Utrecht: Stichting O&O, 44 p
 
Patiëntenvoorlichting in de opleidingen van praktijkassistenten
voordracht - Door L.M. Tielen, 1989
Studiedag Patiëntenvoorlichting van Stichting O&O 5 april 1989
 
Patiëntenvoorlichting in de huisartsenpraktijk Eindrapport
Rapport - Door Tielen, L.M., Hoenen, J.A.H.J., Willink, A.E., 1989
Utrecht: Stichting O&O, maart 1989, 67p
 
Voorlichting in de wachtkamer: goed bekeken
Artikel - Door Jansen, B., Tielen, L.M., 1989
NVDA-nieuws, jrg. 16, nr. 3, januari 1989, p 18 en 21
 
Mondelinge voorlichting, Suggesties voor praktijkassistenten voor mondelinge voorlichting aan patiënten
Werk/cursusboek - Door Tielen, L.M., Hoenen, J.A.H.J., 1988
Rijswijk: Uitgeverij voor gezondheidsbevordering
 
1001 ideeën voor patiëntenvoorlichting in de huisartsenpraktijk
Cursusmateriaal - Door Tielen, L.M., Hoenen, J.A.H.J., 1988
Studiedag, zaterdag 19 november 1988: Voorlichting in de praktijk Utrecht: Stichting O&O, 1988, 20 p
 
Werkboek deskundigheidsbevordering van praktijkassistenten Patiëntenvoorlichting in de huisartsenpraktijk’
Werk/cursusboek - Door Tielen, L.M., Hoenen, J.A.H.J., Willink, A.E., 1988
Utrecht: Stichting O&O, 200 p
 
Patiëntenvoorlichting stap voor stap
Werk/cursusboek - Door Hoenen, J.A.H.J., Tielen, L.M., Willink, A.E., 1988
Suggesties voor de huisarts voor de aanpak van patiëntenvoorlichting in het consult Rijswijk: Uitgeverij voor gezondheidsbevordering, 86p
 
Artikelen over: Praktijkassistenten en patiëntenvoorlichting
Artikelenbundel - Door Hoenen, J.A.H.J., Tielen, L.M., Willink, A.E., 1988
Utrecht, Stichting O&O, 17 p
 
Zo werkt u met … patiëntenvoorlichtingsfolders
Werkboek - Door Holleman, H.C.A., Tielen L.M., Hoenen J.A.H.J., 1988
Rijswijk: Uitgeverij voor gezondheidsbevordering, 54p
 
Voorlichting in de wachtruimte: kleine verandering, groot effect
Artikel - Door Jansen, B., Tielen, L.M. , 1988
NVDA-nieuws, jrg. 16, nr. 2, november 1988, p 15-17
 
Een tipje van de sluier: overzicht van de werkzaamheden van praktijkassistenten
Artikel - Door L.M. Tielen, 1988
NVDA-nieuws, jrg. 16, nr: 1, september 1988 , p 18-21
 
Patiëntenvoorlichting: praktijkassistenten aan het werk
Artikel - Door Kolker, L., Tielen, L.M., 1987
Praktijkmanagement; jrg. 4, nr. 9, september 1988, p 31-33
 
Patiëntenvoorlichting in de huisartsenpraktijk: tweede voortgangsrapport
Rapport - Door Tielen, L.M, Hoenen, J.A.H.J., Willink, A.E., 1987
Utrecht: Stichting O&O, september 1987, 99 p
 
Hoe leren huisartsen hun aanpak van de voorlichting te verbeteren?
Werkboek - Door Tielen, L.M., Hoenen, J.A.H.J., 1987
Utrecht: Stichting O&O, 35 p Symposium; ‘Patiëntenvoorlichting in de eerste lijn’
 
De huisarts en voorlichting aan patiënten met lage rugklachten
Werkboek - Door L.M. Tielen, Hoenen, J.A.H.J., 1987
Utrecht: Stichting O&O, 32 p Symposium;‘Patiëntenvoorlichting in de eerste lijn’, juni 1987, 32p
 
Samenwerken in de eerste lijn bij mensen met spanningsklachten
Verslag - Door L.M. Tielen, 1986
Verslag van de themamiddag te Utrecht, 5 februari 1986 Utrecht: Provinciaal Platform Samenwerking Eerste Lijn, 30 p