Ginkgo Zorgprojecten
 

Wat doet Ginkgo Zorgprojecten?
Ginkgo Zorgprojecten werkt op project- en onderzoeksbasis binnen de gehele zorg- en opvoedingssector.
Het bureau is gespecialiseerd op de volgende werkgebieden:

Kinderen met chronische aandoeningen of handicaps

Kinderen en jongeren met chronische aandoeningen of handicaps onderscheiden zich op enkele essentiële punten van kinderen en jongeren die geen langdurige of chronische ziekte of handicap hebben. De ziekte of handicap maakt dat deze jonge mensen in ontwikkeling dagelijks of regelmatig behandeld moeten worden (strenge leefregels opvolgen, medicatie nemen, medisch onderzoek of een ingreep ondergaan en dergelijke), dat ze geconfronteerd worden met emoties als pijn, verdriet, angst en onzekerheid, naast ook positieve emoties bijvoorbeeld als ze trots kunnen zijn op hoe ze omgaan met hun ziekte. Veel van deze kinderen ervaren een discontinuïteit in de gewone dagelijkse gang van zaken, bijvoorbeeld omdat ze niet naar school kunnen, in het ziekenhuis verkeren of niet kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld een sportclub. Het is logisch dat de ziekte of handicap en de ervaren consequenties van invloed zijn op het psychisch functioneren, bijvoorbeeld het gevoel van zelfstandigheid en zelfvertrouwen, het zelfbeeld en de sociale weerbaarheid. Deze kinderen en jongeren hebben steun en hulp nodig. Het gaat hierbij om emotionele steun, informatieve steun, praktische steun en adviserende steun. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: aan welke steun en hulp hebben deze kinderen en jongeren behoefte en op welke manier, via welke kanalen kan deze het beste worden aangeboden en uitgevoerd?
Niet alleen de zieke of gehandicapte zelf heeft behoefte aan steun en hulp, ook de directe naasten - ouders/verzorgers en broers en zussen - hebben steun en hulp nodig.

Wat?
Ginkgo Zorgprojecten heeft jarenlang inzicht, kennis en ervaring opgedaan op dit werkgebied, met name vanuit de functie van projectleider Begeleiding van ouders van chronisch zieke kinderen bij het NIZW. In dit kader zijn onder meer ontwikkeld:

  • visie en richtlijnen voor de begeleiding van ouders van chronisch zieke kinderen, waaronder enkele speciale richtlijnen of protocollen gericht op Marokkaanse ouders van kinderen met astma en eczeem, ouders van kinderen met diabetes mellitus die de polikliniek bezoeken en ouders van kinderen met leukemie
  • programma's voor deskundigheidsbevordering van kinderartsen, huisartsen en verpleegkundigen, waaronder leermaterialen en programma's voor de opleidingen
  • informatie over respijthulp
  • materialen voor ouders (brochure met Gouden tips en een boek over het opvoeden van kinderen met chronische aandoeningen)

Ginkgo Zorgprojecten werkt zowel voor ouderorganisaties (bijvoorbeeld: helpt bij het ontwikkelen van een aanbod aan steun aan ouders, verzorgt lezingen en workshops en bijeenkomsten met de Open space-methode, ontwikkelt informatiemateriaal) als voor professionele organisaties in de zorg- en opvoedingssector (helpt mee een visie en beleid te ontwikkelen, ontwikkelt en implementeert een aanbod aan steun en hulp en maakt bijvoorbeeld materiaal voor ouders).

Klik hier voor een overzicht van alle publicaties op dit gebied.