Ginkgo Zorgprojecten
 

Wat doet Ginkgo Zorgprojecten?
Ginkgo Zorgprojecten werkt op project- en onderzoeksbasis binnen de gehele zorg- en opvoedingssector.
Het bureau is gespecialiseerd op de volgende werkgebieden:

Huisartspraktijken en gezondheidscentra

Verschillende tendensen in de zorgsector maakt dat huisartspraktijken en gezondheidscentra de zorg op een 'geïntegreerde, doelmatige, vraaggestuurde en werkbare' moeten organiseren (Van de Rijdt-van de Ven, 2002). Dit vraagt een bezinning op velerlei gebied: de missie, de strategie, het beleid en de organisatie. Het inzetten en doorvoeren van de nodige en gewenste veranderingen vraagt om een planmatige en creatieve aanpak.

Wat?
Lucia Tielen heeft ongeveer vijftien jaar gewerkt in het werkveld van de eerste lijn, gezondheidscentra en huisartsenpraktijken; als medewerker bij een Provinciale Kruisvereniging, als medewerker van een Provinciaal Platform Samenwerking Eerste Lijn Utrecht, als seniormedewerker bij de Stichting O&O en als projectmedewerker bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (een uitgebreid CV is op te vragen via e-mail).
Lucia Tielen is met name gespecialiseerd in samenwerking en in organisatie van de zorg. Zo stond zij aan de wieg van de opkomst van de praktijkverpleegkundige (project Taakverdeling huisarts - praktijkassistente). Ook ontwikkelde zij scholingsmateriaal over het delegeren van taken in de huisartspraktijk en over tijdmanagement in de huisartspraktijk.

Klik hier voor een overzicht van de publicaties op dit terrein.