Ginkgo Zorgprojecten
 

Wat doet Ginkgo Zorgprojecten?
Ginkgo Zorgprojecten werkt op project- en onderzoeksbasis binnen de gehele zorg- en opvoedingssector.
Het bureau is gespecialiseerd op de volgende werkgebieden:

Jeugdzorg

Met de meeste kinderen en jongeren in Nederland gaat het goed. Maar zo'n 5 tot 10 % heeft extra aandacht en steun nodig om zich te ontwikkelen en op te groeien tot een gelukkig en gezond volwassen mens. Het hele stelsel van jeugd(gezondheid)zorg moet er toe bijdragen dat (dreigende) ontwikkelingsstoornissen en ongezonde, onveilige opvoedsituaties tijdig worden gesignaleerd en er adequaat wordt gehandeld. De acties zijn gericht op de jongeren zelf en op hun directe leefomgeving (gezin, school, vrije tijd).
Wat goede jeugd(gezondheid)zorg is en hoe deze het beste te organiseren is, zijn heel actuele vraagstukken. Overheden en organisaties staan voor de uitdaging om antwoorden te vinden op hieruit voorkomende vragen en knelpunten op te lossen.

Wat?
Ginkgo Zorgprojecten is goed bekend met de sector jeugdzorg. Thema's waar Ginkgo Zorgprojecten concreet mee aan de slag is geweest:

  • verkennende studie naar professionalisering van de jeugdzorg;
  • enkele pilots Greep op werkdruk binnen bureaus jeugdzorg;
  • ontwikkeling van werkmethoden en implementatie, zoals casemanagement binnen bureau jeugdzorg en 'jongeren met een langdurig ziek familielid' binnen GGD;
  • voorzitterschap bijeenkomsten over bijvoorbeeld visie en missie, knelpunten en oplossingen in de jeugdzorg.

Ginkgo Zorgprojecten werkt voor bureaus jeugdzorg, zorginstellingen en provinciale en gemeentelijke overheden.  

Klik hier voor een overzicht van publicaties op dit gebied.