Ginkgo Zorgprojecten
 

Wat doet Ginkgo Zorgprojecten?
Ginkgo Zorgprojecten werkt op project- en onderzoeksbasis binnen de gehele zorg- en opvoedingssector.
Het bureau is gespecialiseerd op de volgende werkgebieden:

Mantelzorg

Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor de zorg die familieleden, vrienden, kennissen of buren vrijwillig en onbetaald verlenen aan een hulpbehoevende naaste (bijvoorbeeld kind, partner, (schoon)vader of - moeder). Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn naaste. Bij mantelzorg gaat het om de extra zorg die de normale zorg voor elkaar in een huishouden te boven gaat. Door verschillende omstandigheden kan de belasting van de mantelzorg de draagkracht te boven gaan. Mantelzorgers hebben daarom steun nodig, zowel ter voorkoming van overbelasting als op het moment dat de zorg te zwaar is. Steun kan bijvoorbeeld bestaan uit het bieden van erkenning en herkenning, informatie, advies, praktische hulp en hulp bij het oplossen van meer complexe vragen of problemen.

Wat?
Ginkgo Zorgprojecten kan behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een visie en beleid gericht op de ondersteuning van mantelzorgers en bij het ontwikkelen en invoeren van methoden van ondersteuning van mantelzorgers (bijvoorbeeld van thuiszorgmedewerkers, huisartsen en medewerkers van Steunpunten Mantelzorg). Tevens kan Ginkgo Zorgprojecten een bijdrage leveren aan onderzoek op dit terrein (bijvoorbeeld naar wensen en behoeften van specifieke groepen mantelzorgers in een bepaalde regio) en publicaties verzorgen, zowel voor professionals/vrijwilligers als voor mantelzorgers zelf.

Klik hier voor een overzicht van de publicaties op dit werkterrein.